Gib

S poznavanjem in razumevanjem sebe boste spoznali in razumeli cel svet, vse zakone, ki so ustvarili in vodijo svet.

Istočasno se boste s preučevanjem sveta in njegovih zakonov naučili razumeti zakone, ki vodijo vas.

S poznavanjem in razumevanjem sebe boste spoznali in razumeli cel svet, vse zakone, ki so ustvarili in vodijo svet.

Istočasno se boste s preučevanjem sveta in njegovih zakonov naučili razumeti zakone, ki vodijo vas.

– G.I. Gurdjieff 

SVETI PLESI PO GURDJIEFFU

Sveti plesi po Gurdjieffu so vrhunsko zgrajen sistem za harmonizacijo človeka, za doseganje stabilnosti in višjih stanj inteligence oziroma nivojev zavesti. Harmonija je možna le, če je človek uravnovešen na treh nivojih: nivoju telesa, čustev in intelekta/uma. 

Eno od vej tega sistema predstavlja sistem telesnih gibov, skozi katere lahko človek spoznava svoje lastno delovanje. Gre za gibe, linije, prostorske forme iz različnih starodavnih tradicij in kultur (Sirija, Grčija, Tibet, Indija, Armenija, Uzbekistan …), ki človeka prebujajo v vse večjo prisotnost. 

Poleg specifičnih gibov je za Gurdjieffove plese značilna tudi specifična klavirska glasba. To je objektivna ali neasociativna glasba, ki v človeku ne vzbuja nobenih asociacij, čustvenih razpoloženj, spominov, misli. To je ’čista’ glasba, kakršna je na primer tudi Mozartova ali Bachova. V človeku spreminja zgolj strukturo vibracije in ga vodi iz subjektivnega v objektivni svet. 

Plesi se izvajajo v večjih skupinah, ker skupina omogoča najhitrejšo rast posameznika. Človek zrcali samega sebe preko drugih in če želi spoznati samega sebe, svoj stroj, je pozorno samo-opazovanje preko drugih prvi korak na tej poti.

17

julij

17. – 18. 7.

SVETI PLESI PO GURDJIEFFU

2-dnevna delavnica – GIB

Parinama center

Cesta na Brdo 85, Ljubljana

17

julij

17. – 18. 7.

SVETI PLESI PO GURDJIEFFU

2-dnevna delavnica – GIB

7

avgust

7. – 8. 8.

SVETI PLESI PO GURDJIEFFU

2-dnevna delavnica – GIB

Parinama center

Cesta na Brdo 85, Ljubljana

7

avgust

7. – 8. 8.

SVETI PLESI PO GURDJIEFFU

2-dnevna delavnica – GIB

KONKRETNI UČINKI GURDJIEFFIH PLESOV:

Yasmin deltoid emerald

Preko inteligentnega sistema gibanja se v človeku zgodi sprememba notranje kemije ‒ spremeni se stanje uma, čustev in telesa. Gibi povzročijo gibanje določene vibracije, ki spreminja strukturo živčnega sistema.

Yasmin deltoid emerald

Aktivira se vrsta kemičnih procesov, ki skozi številne spremembe vodijo v novo kristalizacijo človeka ‒ v takšnega, kakršen se je rodil.

Yasmin deltoid emerald

Gibi vplivajo na razvijanje in povezovanje zakrnelih sposobnosti možganskih sinaps, kar neposredno vodi v razvoj primarne inteligence. Človek ne postane pametnejši, temveč inteligentnejši. Informacije naučenega zna v vsakem trenutku uporabiti na primeren način, se ne ponavlja, vedno znova je nov in tudi zdrav.

Yasmin deltoid emerald

S ponavljanjem določenih gibov človek direktno okuša substanco sebe oziroma svojo bit, kar se lahko zgodi le, ko je um utišan.

Program poteka v obliki večurnih delavnic, enkrat ali dvakrat mesečno.